Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ. Engedélyezem
Termékek Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
 

A honlapon bemutatott és olvasható tartalom a Your Decor Design tulajdonát képezik.

Adatvédelmi szabályzatunkat pedig itt:

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmedet arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ. A sütik veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal azért helyez el a számítógépeden hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütiket letilthatod a böngésződ beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az “Engedélyezem” feliratú gombra kattintasz, azzal elfogadod a sütik használatát. Ellenkező esetben kérlek zárd be a weboldalt.

Amennyiben szeretnéd letiltani a sütik használatát, azt a böngésződben teheted meg a következő módon:

Firefox: A tájékoztatást itt olvashatod

Google Chrome: A tájékoztatást itt olvashatod

Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvashatod

Safari: A tájékoztatást itt olvashatod

Ha szeretnéd kérni az adataid törlését a hírlevélrendszerünkből vagy az ügyfeleink közül, azt ezen az email címen tudod jelezni: info@yourdecordesign.hu

Személyes adatok védelme: 

Vásárlóink személyes adatait a Your Decor Design webáruház adatbázisában tároljuk, amelyhez a vásárló az adatainak megadásával hozzájárul Az adatokat kizárólag a webshop részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is az info@yourdecordesign.hu email címen.

Adatait cégünk bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a vásárlási szerződés teljesítésében működik közre. Ebben az esetben a harmadik fél a megrendelő adatait nem rögzíti, nem tárolja és nem adhatja tovább.

A Your Decor Design webshop (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével  kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

  • 1992. évi LXIII. törvény „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról”
  • 1995. évi CXIX. törvény „a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről”
  • 2001. évi CVIII. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről”
  • 2011. évi CXII. „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”, 20. §. (2).
  • 2003. évi C. „az elektronikus hírközlésről” szóló törvény 2011. augusztus 3-tól hatályos módosítása (cookie kezelés)
  • 2001. évi CVIII. törvény 4. §. 2014. január 1.-i módosítása a tárhely szolgáltatókról

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a shop.yourdecor.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A Your Decor Design webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –  név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A  felhasználói  megrendelés  során  megadott  adatok  közül  kizárólag  a név  és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használat közben megadott személyes adatik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
A  felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő Your Decor Design Gubacsi Judit megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai  rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A  Felhasználó  a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel  kapcsolatos információkat az alábbi
kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@yourdecordesign.hu

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.  Az  Adatkezelő  köteles  a kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a  tájékoztatást. A  felhasználó  bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti  csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogorvoslat
Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken
tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1/65 Grange Road Sandringham Victoria Australia
Telefonszám: +61477922605
Email cím: info@yourdecordesign.hu

Engedély száma: adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-95836/2016. NAIH-97226/2016.

Szerzői jogok védelme
Minden a weboldalon megjelenő és másképp nem jelzett képi és szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll és a Your Decor Design, vagy szerződött partnere tulajdona. Pontos forrás megjelölése nélkül másolni, máshol képet, szöveget, bármilyen tartalmat sajátként megjelentetni tilos. A weboldalon az esetlegesen idegen forrásból származó tartalmak pontos forrása minden esetben feltüntetésre kerül.

Adatkezelés nyilvántartásának adatai
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95836/2016. és NAIH-97226/2016.

(webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, csomagküldő szolgáltatás, ügyfélkapcsolat) NAIH-97226/2016. (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis) NAIH-95836/2016

© 2018 Minden jog fenntartva! shop.yourdecor.hu

 

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 
Kedvezmények

Üdvözöllek a Shopban, ha bármilyen kérdésed van itt felteheted: info@yourdecordesign.com

Kedves Látogató!
Kövirózsás köszönetajándékra előrendelést felveszünk, Soltvadkerti személyes átvétellel 2019 július-szeptember közötti időszakra.
Júliusban bizonyos napokon Budapesti személyes átvétel is megoldható.
Itt olvashatsz bővebben a 2019-es rendelésekről!

Bármilyen egyéb kérdéssel és előrendeléssel kapcsolatban itt kereshetsz meg minket: info@yourdecordesign.com

Judit

Kedvezmények:

5% kedvezmény 100 db felett*
Kuponkód: 100DB

10% kedvezmény 200 db felett*
Kuponkód: 200DB

*A kedvezmények nem összevonhatóak egymással. A kedvezmények a saját készítésű köszönetajándékokra vonatkoznak. Dobozokra és egyéb kiegészítőkre nem.

Raktárkészlet magyarázat:

Raktáron - Azonnal elérhető
Szállítás 1-5 munkanap

Raktáron (Ausztrália) - Rendelésre
Szállítás 3-6 hét

Előrendelhető – Rendelésre
Szállítás 2-8 hét
Köszönetajándék esetén Előre egyeztetett időpontban

Szállítás alatt (Magyarországra)
Szállítás 1-6 hét

Facebook